OhjeitaSahattavien tukkien laadusta:

Kieroista puista ei tule suoraa sahatavaraa. Vaikka kierosta puusta sahaisi suoran laudan niin kuivuessaan lauta käyristyy helposti käyttökelvottomaksi.

Samoin jos puussa on suuria oksia, lauta taipuu kuivuessaan oksan kohdalta mutkalle.

Samoin lujuus on kelvottoman heikko, jos lankussa on isoja oksia, tällöin se ei kelpaa mihinkään kantavaan rakenteeseen.

Ajan myötä isot oksat pyrkivät irtoilemaan ja lautaan jää suuri oksan reikä. Oksaisista puista ei kannata sahata muuta kuin hirsiä.

Tien varsilta kaadetuissa puissa on aina hiekkaa. Auratessa on tieltä lentänyt hiekkaa, kiviä ja pölyä, jotka sitten tylsyttävät terät hetkessä.

Älä siis tuo tienvarsipuita sahattaviksi.

Älä tuo myöskään pihapuita, sillä niissä on aina nauloja ja hiekkaa. Muista että uusi sirkkelin terä maksaa noin 1000eur,

mieti oletko valmis ottaamaan sen riskin että puussa on jokin kivi tai rauta joka rikkoo terän käyttökelvottomaksi.

Muuta huomioitavaa:

Muutaman puun sahaamisen vuoksi ei kannata sirkkeliä lähteä siirtelemään, joten tuo silloin tukkisi tänne.

Varaa tarpeeksi suuri ja tasainen alue, jotta saha ja puut mahtuvat sinne. Ahtaissa paikoissa työskentely on aina hidasta ja sahan pystyttämiseen menee turhaa aikaa.

Painava valmis sahatavara kannattaa pinota mahdollisimman lähelle sahaa, jotta ei tarvitse kantaa niitä pitkälle. Kevyempi tavara kauemmaksi.

Katso kaaviokuva hyvästä sahausympäristöstä.

Valmis tavara on monesti kätevää lastata suoraan traktorin peräkärryyn ja viedä pois tieltä.

Noin puolet tukin tilavuudesta menee pintakasaan. Joten ota se huomioon laskelmissasi.

Saha on kuljetuskunnossa 11m pitkä ja sahauskunnossa 17.6m. Kuljetuskunnossa max. korkeus on 3.2mm.